روغن در ترانسفورماتورها و بررسی ویژگیهای و نحوه تصفیه آن


روغن در ترانسفورماتورها و بررسی ویژگیهای و نحوه تصفیه آن

هدف از این پایان نامه روغن در ترانسفورماتورها و بررسی ویژگیهای و نحوه تصفیه آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات147
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمهندسی شیمی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته شیمی

روغن در ترانسفورماتورها و بررسی ویژگیهای و نحوه تصفیه آن

مقدمه:
روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.
روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد.ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند.
کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.
تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد.این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.
کلمات کلبدی:

تصفیه رو غن

مشتقات نفتی

روغن ترانسفورماتور

احیای شیمیایی روغن

عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها

1-1- ترانسفورماتور
1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور
1-2-1 ترانسفورماتور روغنی
1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی
1-3- انواع مایعهای عایق
1-3-1- روغنهای نفتی
1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده
1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته
1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده
1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند.
1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق
1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق
1-5-1- روغنهای معدنی
1-5-2- روغنهای مصنوعی
1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره
1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند.
1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور
1-6-1- فرآیند اسیدشویی
1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ
1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون
1-6-2-2- بازیافت گاز
1-6-2-3- بازیافت محصول
1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی
1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار
1-7- ترکیب شیمیایی روغنها

فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن

2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی
2-1-1- ترانسفورماتور
2-1-2- خازن
2-1-3- کابل
2-1-4- سویچ دنده‌ها
2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور
2-2-1- ویسکوزیته روغن
2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌
2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن
2-2-4- نقطه ریزش
2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات
2-3-1 مقاومت فروشکنی
2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی
2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق
2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش
2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات
2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها
2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست
2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق
2-6-2- سولفور خورنده
2-6-3- مقدار رطوبت روغن
2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون
2-6-4-1- عدد خنثی سازی
2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی
2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد
2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی
2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا
2-10- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر
2-10-1- مقدمه
2-10-2- تعریف مسئله گاز
2-10-2-1- نمونه گیری از روغن نو
2-10-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده
2-10-3- علت گازهای سوختی چیست
2-10-3-1- اجزا سیستم عایق
2-10-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور
2-10-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی
2-10-5- حلالیت گازها در روغن معدنی
2-10-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر
2-10-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی
2-10-8- آنالیز گازهای حل شده
2-10-9- جمع آوری داده ها
2-10-10- تفسیر داده‌ها
2-10-10-1 گازهای کلیدی
2-10-10-2- تکنیک اجزا کلیدی
2-10-10-3- مقادیر گازهای کلیدی
2-10-10-4- کل گازهای سوختی
2-10-11- روش آنالیز نسبت ها

فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق

3-1- مقدمه
3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده
3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک
3-2-2- تقطیر متوالی
3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر
3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر
3-2-4- تصفیه با اسید
3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان
3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ
3-2-7- روش PROP
3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق
3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن
3-2-8-2 فیلتراسیون
3-2-8-3- تصفیه در خلاء
3-3- تئوری
3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی
فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی
4-1- Pfd
4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک
4-3- محاسبات
4-3-1- مخزن روغن کارکرده
4-3-2- مخزن اسید سولفوریک
4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ
4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق
4-3-5- راکتورهای اسید زنی
4-3-6- همزنهای آهک زنی
4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده
4-3-8- مخزن بعد از فیلتر
4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده
4-3-10- فیلتر
4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا
4-3-12- کمپرسور
4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها
4-5- محاسبات اقتصادی
فصل 5-ضمائم
5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور
5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون
5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز
5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز
5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی
5-1-5- نمودارها
5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور
5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی
5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار
5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: روغن در ترانسفورماتورها و بررسی ویژگیهای و نحوه تصفیه آن ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:52 ] [ رضایی ]

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی

هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات131
حجم3 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمکانیک

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی

مقدمه:

هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

هیتر روغن داغ بویلر روغن داغ

بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گرمایشی از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. لیکن استفاده از بخار در دماهای بالا مستلزم بالا بردن فشار کاری می باشد . در فرآیند های صنعتی حهت انتقال حرارت به سیالی با دمای بالا نیاز است که دستیابی به این امر به واسطه ی استفاده از بخار ،باتوجه به جوانب امر و شرایط کار ، چندان سهل الوصول و مقرون به صرفه نمی باشد، یکی از بهترین جایگزین های بخار ، روغن داغ است. از هیتر های روعن داغ در صنایع سیمان ، صنایع چرم سازی و نساجی، آشپزخانه های صنعتی و ... استفاده می شود.

کلمات کلیدی:

دیگ روغن داغ

بازیافت حرارتی

انرژی گرمایی گازهای داغ

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ

تاریخچه دیگ ها:

ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﺷﯿﻦ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ وات، ﻣﺎرﮐﯿﺰ و …، از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها استفاده میگردد.دﯾﮓ ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﯿﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﭘﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺮوی و ﯾـﺎ ﻣﮑﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﯾﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دﯾﮓ ھﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎز بهره ﺑﺮداری ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺣﺪود bar 1 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی آن دوره ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳـﻮب و ﻟﺠـﻦ درﮐﻒ دﯾﮓ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت آب ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻮد، و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، دﻣﺎی ﻓﻠﺰ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻼ رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن ﻓﻠﺰ ﮐـﻒ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ. ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ، روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ھﺎی ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ جهت ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺸﺘﺮ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﻮح در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻪ در آن ھﺎ ﮔﺎزھﺎی ﮔﺮم، ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ و اﻃﺮاف آنها آب وﺟﻮد دارد، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ دﯾـﮓ ھـﺎ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺣﺠـﻢ ﮐﻤـﺘﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگهایی كه درون سوز بودند آغاز شد كه از استوانه های فلزی ساخته می شدند و كوره نیز به شكل استوانه در درون مخزن استوانه ای قرار میگرفت و محصولات احتراق كه در آن زمان بیشتر به صورت جامد ( زغال سنگ ) بودند از روی صفحه ای مشبك به درون كوره انتقال می یافتند و درون كوره می سوختند. در این دیگ های بخار اولیه برای بهره برداری از دمای گازهای خروجی دودكش، از طریق انتقال آنها از كوره به كانالهای تعبیه شده در زیر مخزن استوانه ای و در نهایت هدایت به سمت دودكش خروجی دیگ اقدام به بالا بردن راندمان می نمودند و لیكن با توجه به اینكه فلز مخزن زیر كوره كه به دلیل جمع شدن گل ولای حاصل از آب و كاهش تماس آن با آب مخزن دیگ دارای دمای بیشتری می شد، همان مشكل تغییر خاصیت فلز تا حدودی وجود داشت هرچند دمای گازهای كانال خیلی كمتر از قبل بود.
در ادامه فرآیند پیشرفت تولید دیگ های بخار صنعتی، دیگهای معروف به لوله آتشی عقب خشك (FireTube &DryBack) طراحی و ساخته شدند كه دراین دیگها با قرار دادن لوله های متعدد داخل مخزن دیگ، گازهای داغ انتهای كوره را از داخل آنها عبور داده و در نهایت از قسمت دودكش خارج می شدند ولی از مشكلات این دیگ ها وجود سطح عایقكاری شده در انتهای كوره بود كه علاوه براتلاف انرژی حرارتی، حین كار و یا انتقال در اثر لرزش و ضربه های ایجاد شده در كوره باعث صدمه دیدن عایقكاری و در نتیجه سوختن فلز انتهای كوره می گردید كه این مشكل در نسل بعدی دیگ های بخار صنعتی با قرار دادن انتهای كوره در داخل آب تا حدود زیادی مرتفع گردید و سطح حرارتی دیگ افزایش یافت در این طرح كه به نام طرح لوله آتشی وعقب تر(FierTube & WetBack) معروف می باشد به طور معمول بسته به ظرفیت دیگ از لحاظ انرژی حرارتی ورودی، به دو صورت: دوپاس و سه پاس، طراحی و ساخته می شوند راندمان حرارتی در دیگ های جدید با اعمال سطح حرارتی قابل قبول وعایق كاری مناسب به حدود %85 قابل دستیابی می باشد.
فهرست

فصل اول:آشنایی با تجهیزات یك دیگ روغن داغ 8

1-1 تاریخچه دیگ ها 9
1-2 انواع دیگ ها 17
1-2-1 دیگ بخار 17
1-2-2 دیگ روغن داغ 20
1-3 انواع دیگ بخار 28
1-3-1 دیگ های فایر تیوب 28
1-3-2 دیگ های واتر تیوب 28
1-3-3 دیگ های آكواتیوب 29
1-3-4 دیگ مدولار 32
1-3-5 دیگ لوله آبی 32
1-4 انواع اصلی دیگ آب گرم 36
1-5 مزایای بخار 40
1-6 مزایای روغن 43
1-7 نكاتی در رابطه با انتخاب دیگ 45

فصل دوم:آشنایی با تجهیزات یك دیگ روغن داغ 48

2-1 مشعل چیست 49
2-2 انواع مشعل 49
2-3 مشعل های مخصوص گاز سوز 51
2-4 مشعل های مخصوص گاز سوز بی دمنده 52
2-5 مشعل های گاز سوز دمنده دار 53
2-6 مشعل های با محفظه چرخشی 54
2-7 انواع مشعل های مایع سوز 57
2-8 نازل مشعل 59
2-9 پمپ های گازوئیل 61
2-10 دودكش 61

فصل سوم:مبدل های حرارتی 63

3-1 مبدل های حرارتی 64
3-2 انواع مبدل های حرارتی 64

3-3 انتخاب مواد برای ساخت مبدل های حرارتی 75

فصل چهارم:اكونومایزرها ( Economizer ) 79

مقدمه 80
4-1 سرمایه گذاری در بازیافت حرارتی 84
4-1-1 آیا اتلاف حرارتی دستگاه ها واقعا زیاد است 84

4-1-2 مزایای بازیافت حرارتی برای یك كارخانه صنعتی 85

4-1-3 سرمایه گذاری و سود 87

4-1-4 شاخص های سرمایه گذاری بازیافت حرارتی 89

4-1-5 راه كار شركت AB&CO 89
4-1-6 یك راه حل ساده اقتصادی 91

4-1-7 سیستم بازیافت حرارتی به عنوان یك یونیت 92

4-1-8 آیا ارزش سرمایه گذاری را دارد 93
4-1-9 حمیت های اقتصادی عمومی 94
4-1-10 انجام محاسبات اجرایی اولیه 95

فصل پنجم:بازیافت حرارتی از دیگ های روغن داغ 96

مقدمه 97

5-1 سوخت رسانی به دیگ 97

5-2 احتراق 101
5-3 گرمكن سوخت 104

5-4 محاسبات مربوط به اگزوز دیگ 106

5-5 بازیافت حرارتی از دیگ های روغن داغ 109

5-6 جریان عمود بر دسته لوله ها 111
مراجع 119
جدول تبدیل واحدها 120

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:51 ] [ رضایی ]

ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون


ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون

هدف از این پایان نامه ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات140
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیشیمی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی شیمی

ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون

مقدمه:
روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.
روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد.ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند.
کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.
تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد.این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.
کلمات کلبدی:

تصفیه رو غن

روغن ترانسفورماتور

تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور

پیشگفتار
نگهداری و سرویس منظم روغن کمک شایان توجهی به کاهش مسائل عملی مربوط به ترانس می کند در بیشتر مواقع موردی که نزد مصرف کنندگان ترانس از اهمیت بالایی بر خوردار است اطلاع از میزان فساد روغن و عوامل آن می باشد . که روغنهای ترانس در دو نوع روغنهای نو یا همان استفاده نشده و روغنهای در سرویس ( در حال بهره برداری ) مطرح می باشد.در مورد استفاده بهینه و به موقع روغن ترانس می توان به این نکته اشاره نمود که روغن ترانس از جمله روغنهای خاص می باشد و بهتراست بعد از تولید بلافاصله استفاده شود در مورد این روغن بهتر آن است که بعد از بیرون آمدن از پالایشگاه بدون وقفه در داخل تانک ترانس تزریق شود . با توجه به شرایط خاصی که در مورد نگهداری روغنها وجود دارد این امر توصیه می گردد.
ppm 30 میزان رطوبت روغن می باشد . البته باید به این نکته اشاره نمود که در زمان فرایند پالایش روغن در پالایشگاه ها در راستای گاز زدایی مقدار این رطوبت به ppm 10 نیز کاهش می یابد. تماس روغن ترانس با هوا اجتناب نا پذیر می باشد این تماس می تواند در زمان عملیاتهای جابجایی روغن یا زمان تزریق روغن به تانک ترانس رخ دهد ، قبل از مصرف روغن عملیاتهایی در پالایشگاه بر روی روغنها انجام می شود که می توان به گاز زدایی و فیلتراسیون روغن تصفیه پیش از استفاده و راه اندازی اشاره نمود. در این ترانس های بزرگ قسمتی از روغن ترانس به همراه منبع انبساط و به صورت جداگانه به محل حمل می گردد .گاز ازت تحت فشار قسمتهای خالی ترانسفورماتور را پر می نماید و آبندی درپوش ها انجام می گیرد.در کارگاه نصب پیش بینی هایی جهت حفظ استقامت الکتریکی دی الکتریک صورت می گیرد.که این امر باعث جلوگیر از نفوذ هر گونه رطوبت و هوای غبار آلود به سطح روغن و جلوگیری از نفوذ حباب هوا به داخل تانک ترانس یا منبع انبساط می گردد
j,توجه داشته باشید که مشخصات ارائه شده توسط استاندارد (IEC 296 ) جهت روغن های استفاده نشده یا همان نو می باشد و شامل روغن های دیگر مانند روغنهای دارای مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و بدون آن می باشد .
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها

1-1- ترانسفورماتور
1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور
1-2-1 ترانسفورماتور روغنی
1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی
1-3- انواع مایعهای عایق
1-3-1- روغنهای نفتی
1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده
1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته
1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده
1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند.
1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق
1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق
1-5-1- روغنهای معدنی
1-5-2- روغنهای مصنوعی
1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره
1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند.
1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور
1-6-1- فرآیند اسیدشویی
1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ
1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون
1-6-2-2- بازیافت گاز
1-6-2-3- بازیافت محصول
1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی
1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار
1-7- ترکیب شیمیایی روغنها

فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن

2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی
2-1-1- ترانسفورماتور
2-1-2- خازن
2-1-3- کابل
2-1-4- سویچ دنده‌ها
2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور
2-2-1- ویسکوزیته روغن
2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌
2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن
2-2-4- نقطه ریزش
2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات
2-3-1 مقاومت فروشکنی
2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی
2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق
2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش
2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات
2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها
2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست
2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق
2-6-2- سولفور خورنده
2-6-3- مقدار رطوبت روغن
2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون
2-6-4-1- عدد خنثی سازی
2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی
2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد
2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی
2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا
2-10- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر
2-10-1- مقدمه
2-10-2- تعریف مسئله گاز
2-10-2-1- نمونه گیری از روغن نو
2-10-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده
2-10-3- علت گازهای سوختی چیست
2-10-3-1- اجزا سیستم عایق
2-10-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور
2-10-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی
2-10-5- حلالیت گازها در روغن معدنی
2-10-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر
2-10-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی
2-10-8- آنالیز گازهای حل شده
2-10-9- جمع آوری داده ها
2-10-10- تفسیر داده‌ها
2-10-10-1 گازهای کلیدی
2-10-10-2- تکنیک اجزا کلیدی
2-10-10-3- مقادیر گازهای کلیدی
2-10-10-4- کل گازهای سوختی
2-10-11- روش آنالیز نسبت ها

فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق

3-1- مقدمه
3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده
3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک
3-2-2- تقطیر متوالی
3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر
3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر
3-2-4- تصفیه با اسید
3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان
3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ
3-2-7- روش PROP
3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق
3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن
3-2-8-2 فیلتراسیون
3-2-8-3- تصفیه در خلاء
3-3- تئوری
3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی
فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی
4-1- Pfd
4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک
4-3- محاسبات
4-3-1- مخزن روغن کارکرده
4-3-2- مخزن اسید سولفوریک
4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ
4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق
4-3-5- راکتورهای اسید زنی
4-3-6- همزنهای آهک زنی
4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده
4-3-8- مخزن بعد از فیلتر
4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده
4-3-10- فیلتر
4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا
4-3-12- کمپرسور
4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها
4-5- محاسبات اقتصادی
فصل 5-ضمائم
5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور
5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون
5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز
5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز
5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی
5-1-5- نمودارها
5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور
5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی
5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار
5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:51 ] [ رضایی ]

بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور


بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور

هدف از این پایان نامه بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات145
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی شیمی

بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور

مقدمه:
روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.
روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد.ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند.
کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.
تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد.این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.
کلمات کلبدی:

تصفیه رو غن

مشتقات نفتی

روغن ترانسفورماتور

تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها

1-1- ترانسفورماتور
1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور
1-2-1 ترانسفورماتور روغنی
1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی
1-3- انواع مایعهای عایق
1-3-1- روغنهای نفتی
1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده
1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته
1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده
1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند.
1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق
1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق
1-5-1- روغنهای معدنی
1-5-2- روغنهای مصنوعی
1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره
1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند.
1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور
1-6-1- فرآیند اسیدشویی
1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ
1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون
1-6-2-2- بازیافت گاز
1-6-2-3- بازیافت محصول
1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی
1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار
1-7- ترکیب شیمیایی روغنها

فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن

2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی
2-1-1- ترانسفورماتور
2-1-2- خازن
2-1-3- کابل
2-1-4- سویچ دنده‌ها
2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور
2-2-1- ویسکوزیته روغن
2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌
2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن
2-2-4- نقطه ریزش
2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات
2-3-1 مقاومت فروشکنی
2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی
2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق
2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش
2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات
2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها
2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست
2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق
2-6-2- سولفور خورنده
2-6-3- مقدار رطوبت روغن
2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون
2-6-4-1- عدد خنثی سازی
2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی
2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد
2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی
2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا
2-10- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر
2-10-1- مقدمه
2-10-2- تعریف مسئله گاز
2-10-2-1- نمونه گیری از روغن نو
2-10-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده
2-10-3- علت گازهای سوختی چیست
2-10-3-1- اجزا سیستم عایق
2-10-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور
2-10-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی
2-10-5- حلالیت گازها در روغن معدنی
2-10-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر
2-10-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی
2-10-8- آنالیز گازهای حل شده
2-10-9- جمع آوری داده ها
2-10-10- تفسیر داده‌ها
2-10-10-1 گازهای کلیدی
2-10-10-2- تکنیک اجزا کلیدی
2-10-10-3- مقادیر گازهای کلیدی
2-10-10-4- کل گازهای سوختی
2-10-11- روش آنالیز نسبت ها

فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق

3-1- مقدمه
3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده
3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک
3-2-2- تقطیر متوالی
3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر
3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر
3-2-4- تصفیه با اسید
3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان
3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ
3-2-7- روش PROP
3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق
3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن
3-2-8-2 فیلتراسیون
3-2-8-3- تصفیه در خلاء
3-3- تئوری
3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی
فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی
4-1- Pfd
4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک
4-3- محاسبات
4-3-1- مخزن روغن کارکرده
4-3-2- مخزن اسید سولفوریک
4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ
4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق
4-3-5- راکتورهای اسید زنی
4-3-6- همزنهای آهک زنی
4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده
4-3-8- مخزن بعد از فیلتر
4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده
4-3-10- فیلتر
4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا
4-3-12- کمپرسور
4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها
4-5- محاسبات اقتصادی
فصل 5-ضمائم
5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور
5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون
5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز
5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز
5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی
5-1-5- نمودارها
5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور
5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی
5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار
5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:50 ] [ رضایی ]

بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی


بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی


مشخصات فایل
تعداد صفحات145
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته صنایع

بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی

مقدمه:
روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.
روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد.ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند.
کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.
تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد.این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.
کلمات کلبدی:

تصفیه رو غن

مشتقات نفتی

روغن ترانسفورماتور

احیای شیمیایی روغن

عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها

1-1- ترانسفورماتور
1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور
1-2-1 ترانسفورماتور روغنی
1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی
1-3- انواع مایعهای عایق
1-3-1- روغنهای نفتی
1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده
1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته
1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده
1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند.
1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق
1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق
1-5-1- روغنهای معدنی
1-5-2- روغنهای مصنوعی
1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره
1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند.
1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور
1-6-1- فرآیند اسیدشویی
1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ
1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون
1-6-2-2- بازیافت گاز
1-6-2-3- بازیافت محصول
1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی
1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار
1-7- ترکیب شیمیایی روغنها

فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن

2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی
2-1-1- ترانسفورماتور
2-1-2- خازن
2-1-3- کابل
2-1-4- سویچ دنده‌ها
2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور
2-2-1- ویسکوزیته روغن
2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌
2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن
2-2-4- نقطه ریزش
2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات
2-3-1 مقاومت فروشکنی
2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی
2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق
2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش
2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات
2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها
2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست
2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق
2-6-2- سولفور خورنده
2-6-3- مقدار رطوبت روغن
2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون
2-6-4-1- عدد خنثی سازی
2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی
2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد
2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی
2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا
2-10- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر
2-10-1- مقدمه
2-10-2- تعریف مسئله گاز
2-10-2-1- نمونه گیری از روغن نو
2-10-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده
2-10-3- علت گازهای سوختی چیست
2-10-3-1- اجزا سیستم عایق
2-10-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور
2-10-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی
2-10-5- حلالیت گازها در روغن معدنی
2-10-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر
2-10-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی
2-10-8- آنالیز گازهای حل شده
2-10-9- جمع آوری داده ها
2-10-10- تفسیر داده‌ها
2-10-10-1 گازهای کلیدی
2-10-10-2- تکنیک اجزا کلیدی
2-10-10-3- مقادیر گازهای کلیدی
2-10-10-4- کل گازهای سوختی
2-10-11- روش آنالیز نسبت ها

فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق

3-1- مقدمه
3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده
3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک
3-2-2- تقطیر متوالی
3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر
3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر
3-2-4- تصفیه با اسید
3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان
3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ
3-2-7- روش PROP
3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق
3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن
3-2-8-2 فیلتراسیون
3-2-8-3- تصفیه در خلاء
3-3- تئوری
3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی
فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی
4-1- Pfd
4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک
4-3- محاسبات
4-3-1- مخزن روغن کارکرده
4-3-2- مخزن اسید سولفوریک
4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ
4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق
4-3-5- راکتورهای اسید زنی
4-3-6- همزنهای آهک زنی
4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده
4-3-8- مخزن بعد از فیلتر
4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده
4-3-10- فیلتر
4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا
4-3-12- کمپرسور
4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها
4-5- محاسبات اقتصادی
فصل 5-ضمائم
5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور
5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون
5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز
5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز
5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی
5-1-5- نمودارها
5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور
5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی
5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار
5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:50 ] [ رضایی ]

بررسی احیاء و بازسازی روغن ترانسفورماتور برای دوام بیشتر آن


بررسی احیاء و بازسازی روغن ترانسفورماتور برای دوام بیشتر آن

هدف از این پروژه بررسی احیاء و بازسازی روغن ترانسفورماتور برای دوام بیشتر آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات145
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته صنایع

بررسی احیاء و بازسازی روغن ترانسفورماتور برای دوام بیشتر آن

مقدمه:
روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.
روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد.ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند.
کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.
تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد.این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.
کلمات کلبدی:

تصفیه رو غن

مشتقات نفتی

روغن ترانسفورماتور

احیای شیمیایی روغن

عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها

1-1- ترانسفورماتور
1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور
1-2-1 ترانسفورماتور روغنی
1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی
1-3- انواع مایعهای عایق
1-3-1- روغنهای نفتی
1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده
1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته
1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده
1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند.
1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق
1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق
1-5-1- روغنهای معدنی
1-5-2- روغنهای مصنوعی
1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی
1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره
1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند.
1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور
1-6-1- فرآیند اسیدشویی
1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ
1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون
1-6-2-2- بازیافت گاز
1-6-2-3- بازیافت محصول
1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی
1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار
1-7- ترکیب شیمیایی روغنها

فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن

2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی
2-1-1- ترانسفورماتور
2-1-2- خازن
2-1-3- کابل
2-1-4- سویچ دنده‌ها
2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور
2-2-1- ویسکوزیته روغن
2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌
2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن
2-2-4- نقطه ریزش
2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات
2-3-1 مقاومت فروشکنی
2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی
2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق
2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش
2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات
2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها
2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست
2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق
2-6-2- سولفور خورنده
2-6-3- مقدار رطوبت روغن
2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون
2-6-4-1- عدد خنثی سازی
2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی
2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد
2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی
2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا
2-10- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر
2-10-1- مقدمه
2-10-2- تعریف مسئله گاز
2-10-2-1- نمونه گیری از روغن نو
2-10-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده
2-10-3- علت گازهای سوختی چیست
2-10-3-1- اجزا سیستم عایق
2-10-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور
2-10-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی
2-10-5- حلالیت گازها در روغن معدنی
2-10-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر
2-10-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی
2-10-8- آنالیز گازهای حل شده
2-10-9- جمع آوری داده ها
2-10-10- تفسیر داده‌ها
2-10-10-1 گازهای کلیدی
2-10-10-2- تکنیک اجزا کلیدی
2-10-10-3- مقادیر گازهای کلیدی
2-10-10-4- کل گازهای سوختی
2-10-11- روش آنالیز نسبت ها

فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق

3-1- مقدمه
3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده
3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک
3-2-2- تقطیر متوالی
3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر
3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر
3-2-4- تصفیه با اسید
3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان
3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ
3-2-7- روش PROP
3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق
3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن
3-2-8-2 فیلتراسیون
3-2-8-3- تصفیه در خلاء
3-3- تئوری
3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی
فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی
4-1- Pfd
4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک
4-3- محاسبات
4-3-1- مخزن روغن کارکرده
4-3-2- مخزن اسید سولفوریک
4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ
4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق
4-3-5- راکتورهای اسید زنی
4-3-6- همزنهای آهک زنی
4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده
4-3-8- مخزن بعد از فیلتر
4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده
4-3-10- فیلتر
4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا
4-3-12- کمپرسور
4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها
4-5- محاسبات اقتصادی
فصل 5-ضمائم
5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور
5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون
5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز
5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز
5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی
5-1-5- نمودارها
5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران
5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور
5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی
5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار
5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها: بررسی احیاء و بازسازی روغن ترانسفورماتور برای دوام بیشتر آن ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:49 ] [ رضایی ]

دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن


دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن

جزوه اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن شامل

دانلود دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن

اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن
جدا کننده آب و روغن
روش های تصفیه روغن های كاركرده
سانتریفیوژ كردن روغن ها
دستگاه های سانتریفیوژ روغن
سانتریفیوژ قدیمی
دستگاه سانتریفیوژ
دستورالعمل های سرویس
ابزارالات
عیوب زلال سازی
روانكارها
نقشه ها
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7388 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 186

فهرست مطالب

مقدمه

۳

اهمیت روغن از نظر اقتصادی

۴

فیلترها

۸

روش های تصفیه روغن های كاركرده

۱۰

سانتریفیوژ كردن روغن ها

۱۶

اصول كار دستگاه های سانتریفیوژ روغن

۲۲

ساختمان و اصول كار دستگاه های سانتریفیوژ قدیمی

۳۳

راهنمای بهره برداری

۵۲

مونتاژ و دمونتاژ دستگاه

۶۱

روش سفارش قطعات یدكی

۷۵

نگهداری

۸۴

دستگاه سانتریفیوژ 11- MMB 04&305S

۹۰

اجزا و قطعات دستگاه

۹۳

بهره برداری روتین

۹۶

دستورالعمل های سرویس

۱۰۲

نكات عمومی برای بال برینگ ها

۱۲۱

ابزارالات

۱۲۳

عیوب متداول وروش های رفع انها

۱۶۲

عیوب زلال سازی

۱۶۸

روانكارها

۱۷۴

نقشه ها

دانلود دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن


برچسب ها: دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:43 ] [ رضایی ]

روغن های روانکار صنعتی


روغن های روانکار صنعتی

شناخت انواع، روشهای تولید،خواص، طبقه بندی، سطح کیفیت، کاربرد، تصفیه و آنالیز روغن

دانلود روغن های روانکار صنعتی

روغن 
روغن های روانکار صنعتی
روانكاری
روغن های دنده
روغن توربین
فیلتر
گریس
انالیز روغن
سطح کیفیت
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6561 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 211

روغن های روانکار صنعتی

مقدمه

۳

تعریف روانكاری ووظایف روانكارها

۶

تقسیم بندی روانكارها

۱۰

عملیات پالایش نفت خام

۱۳

اصول كاركارخانه های روغن سازی

۲۳

خواص فیزیكی وشیمیائی روغن ها

۳۶

روش ساخت روغن های روانكار

۵۷

انواع موادافزودنی مورداستفاده در روغن های روانكار

۵۹

طبقه بندی روغن های روانكار(گرانروی-سطح كیفیت)

۷۲

تست های ارزیابی وعملكردروغن ها

۸۵

شاخص های كیفی وتست های ازمایشگاهی روغن

۸۷

تست های موتوری ودستگاهی روغن

۹۷

روغن های دنده

۱۰۱

طبقه بندی روغن های دنده

۱۰۷

روغن توربین

۱۱۳

فیلترهای روغن( انواع وطبقه بندی)

۱۱۹

گریس ها

۱۲۳

طبقه بندی گریس ها

۱۳۴

روش های تصفیه روغن های كاركرده

۱۴۰

چگونگی كنترل روغن ها در حین كار

۱۴۸

روش های انالیز روغن

۱۴۹

سیستم های روغنكاری

۱۶۹

ضمائم

۱۸۴

دانلود روغن های روانکار صنعتی


برچسب ها: روغن های روانکار صنعتی ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:43 ] [ رضایی ]

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی


تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

توضیحات:

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی
27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی

27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

1- دلایل حیاتی برای آنالیز روغن

1-1- كنترل مطمئن فرآیند پیش اقدام

الف – سلامتی و تمیزی روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائید .

این یك پیش فرض متداول و در عین حال خطرناك است كه روغن نو تمیز می باشد . آزمایشهای آنالیز روغن و ذرات .مراقبت رطوبت و اندازه گیری گرانروی (ویسكوزیته) شما را قادر می سازد تا شرایط مناسب سیال خود را به هنگام دریافت كنترل نمائید.

ب – سلامتی و تمیزی روانكار را در انبار كنترل نمائید .

روانكار برای جذب آلودگی بسیار مستعد هستند . آزمایشهای شمارنده ذرات . رطوبت و ویسكوزیته می تواند شما را از شرایط مناسب نگهداری روانكار در انبار مطمئن سازد .هم چنین شرایط روانكار هنگامی كه در آستانه ریختن به داخل سیستم است بسیارحیاتی می باشد . آنالیز روانكار این اطمینان را در شما بوجود می آورد كه روغن ریخته شده داخل سیستم در شرایط مناسب است .

فهرست برخی ازمطالب:

دلایل حیاتی برای آنالیز روغن

1-1- كنترل مطمئن فرآیند پیش اقدام

الف – سلامتی و تمیزی روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائید .

ب – سلامتی و تمیزی روانكار را در انبار كنترل نمائید .

ج - تشخیص سریع فیلترهای معیوب

د – تأئید محفوظ بودن آببندی ها (Seals) و هواكش ها از آلودگی ها

ه – تأیید سالم بودن روغنها

و – اطمینان از اینكه روغن صحیح در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است .

مناسب تمیز شده اند

ز – تأئید اینكه سیستم ها پس از تعمیرات و قبل از بازگشت به سرویس كاری به طور

و... .

دانلود تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی


برچسب ها: تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:42 ] [ رضایی ]

دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی ر


دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی

روغن نباتی به عنوان یكی از كالاهای اساسی در الگوی مصرف غذایی ، اهمیت و نقشی ویرژه دارد روغن های خوراكی و بطور كلی چربی ها ، یكی از سه مواد اصلی غذایی مورد نیاز بشر را تشكیل می دهند كه به لحاظ میزان تولید انرژی در بدن به ازای واحد وزن ، از ارزش بیشتری نسبت به پروتئینها و هیدروكربونها برخوردار است

دانلود دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی

بسته بندی روغن نباتی 
بسته بندی 
روغن نباتی
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

اهداف اجرایی طرح:

1- زمینه ایجاد اشتغال
2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات
3- عرضه

مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6
بخش اول :کلیات
1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه---------------------------------------------------7
2-1) ویژگی های روغن های خوراکی -----------------------------------------------------11
1-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------12
3-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------13
4-1) بازار مصرف روعنهای خوراکی-----------------------------------------------------14
بخش دوم
مرحله صمغ گیری
1-2) مرحله خنثی سازی------------------------------------------------------------------- 19
2-2) هیدروژنا سیون---------------------------------------------------------------------- 21
3-2) بی بو کردن------------------------------------------------------------------------- 22
بخش سوم
مطا لعات فنی و اقتصادی
1-3) مین و ساختمانهای طرح------------------------------------------------------------- 24
2-3) بر آورد نیروی انسانی-------------------------------------------------------------- 29
3-3) فرضیات طرح--------------------------------------------------------------------- 31
4-3) جداول سرمایهگذاری ثابت طرحتصفیه روغن مایه----------------------------------- 32
1-4-3) هزینه ماشین آلات اصلی خط تولید------------------------------------------------ 32
2-4-3)هزینه ماشین آلات و تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی----------------------------- 34
3-4-3) جدول هزینه های زیر بنایی------------------------------------------------------- 35
4-4-3)جدول هزینه های قبل از بهره برداری---------------------------------------------- 36
5-4-3) جدول هزینه های نصب و راه اندازی----------------------------------------------36
6-4-3) جدول آماده سازی و حصار کشی و محوطه سازی---------------------------------- 37
7-4-3) جدول هزینه احداث سا ختمانها---------------------------------------------------- 37
8-4-3) هزینه ساخت مخازن و فونداسیونها------------------------------------------------ 38
5-3) میزان سرمایه گذاری ثابت طرح----------------------------------------------------- 39
6-3) جدول سرمایه گذاری در گردش طرح تصفیه روغن نباتی----------------------------- 39
1-6-3) جدول میزان مواد و قیمت تمام شده جهت تولید 119000تن روغن در سال---------- 39
2-6-3) جدول دستمزد و مزایای کار کنان در سال----------------------------------------- 42
3-6-3) جدول هزینه های تعمیرات و نگهداری در سال------------------------------------ 43
4-6-3) جدول هزینه های انرژی در سال------------------------------------------------- 44
7-3) میزان سرمابه در گردش جهت یک دوره سه ماهه------------------------------------ 46
8-3) میزان سرمابه گذاری طرح تصفیه و بسته بندی روغن نباتی-بررسی مالی-اقتصادی---- 46
1-8-3) جدول استهلاک ----------------------------------------------------------------- 46
2-8-3) محاسبه قیمت تمام شده جهت تولید119000تن روغن نباتی------------------------- 48
3-8-3) محاسبه نقطه سر بسر------------------------------------------------------------- 49
4-8-3) محاسبات افزوده ----------------------------------------------------------------- 50
5-8-3) صور تحساب های دستویی-------------------------------------------------------- 52
1-5-8-3) صورت حساب سود و زیان----------------------------------------------------- 52
2-5-8-3) تراز نامه---------------------------------------------------------------------- 53
9-3) باز دهی خط تولید------------------------------------------------------------------- 54

فایل پاورپوینت 55 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی


برچسب ها: دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی ,
[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 21 فروردين 1400 ] [ 16:41 ] [ رضایی ]
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری سوالات استخدامی اموزش و پرورش نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر چسب مارک دار Reverse Image Search رفع الصور تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر
بستن تبلیغات [X]